Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Pokyny MŠMT k provozu mateřské školy

Pokyny MŠMT k provozu mateřské školyVážení rodiče,

Na základě pokynů MŠMT zveřejňujeme informace týkající se provozu naší MŠ v následujících dnech.

Při cestě do školy a ze školy platí pro děti a jejich doprovod pravidlo zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou) a dodržení odstupů 2 metrů. Tato povinnost platí pro všechny osoby nacházející se před budovou školy.

V budově školy (v šatně, na chodbě, v umývárně) platí pravidlo dodržení odstupů 2 metrů. Před vstupem do třídy si musí dítě umýt důkladně ruce. Rodiče předají dítě na chodbě před třídou. Děti nebudou do školky nosit své hračky.

Aktivity budou organizovány tak, aby větší část dne probíhala během pobytu venku, na zahradě. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Všechny prostory školy jsou pravidelně každý den desinfikovány.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Při ranním příchodu do školy bude dětem měřena tělesná teplota. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, nebude přijato. Pokud se příznaky objeví u dítěte během pobytu v MŠ, bude zákonný zástupce dítěte kontaktován s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.

Po příchodu do školy si musí každý po přezutí a převlečení důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem (20 – 30 sekund).

Při prvním vstupu do školy zákonný zástupce dítěte podepíše čestné prohlášení o seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (každý bude mít svou vlastní tužku

Čestné prohlášení si můžete stáhnout na webových stránkách školy.

Čestné_prohlášení.pdf