Mateřská škola Číbuz

je dvoutřídní s celodenním provozem. Je samostatným právním subjektem a jeho součástí je školní jídelna. Zřizovatelem mateřské školy je obec Skalice. Mateřská škola se nachází v klidném místě obklopeném přírodou, kterou využíváme k vycházkám. Pozorujeme její proměny v ročních obdobích. Děti vedeme k ochraně přírody.

Ke škole patří prostorná zahrada, která je osázena stromy, lískovými a okrasnými keři. Zahradu využíváme k pohybovým a pracovním aktivitám, spontánní hře, k pozorování živé a neživé přírody. Máme zde zahradní domek, lavice se stoly, pískoviště, věž se skluzavkou, kreslící tabuli, domeček s verandou  – od června zde máme nově instalované herní prvky - kolotoč na sezení, houpadla na pružině, dvojhrazdu, průlezku, kladinu a lanovou lávku.

Jak to u nás vypadá