Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Stravování

Stravování


Vážení rodiče.

Z důvodu navyšování nákladů na stravu a zvyšování cen potravin /mléka, mléčných výrobků, masa, ryb, ale i ovoce a zeleniny/, jsme nuceni od ledna 2021 přistoupit k mírnému nárůstu ceny za celodenní stravu. Doposud byla cena stanovena takto: přesnídávka 9,- Kč, oběd 20,- Kč, svačina 8,- Kč, pitný režim 2,- Kč, celkem 39,- Kč. Od ledna dojde ke zvýšení ceny celodenní stravy na 43,- Kč /přesnídávka 10,- Kč, oběd 22,- Kč, svačina 9,- Kč, pitný režim 2,- Kč/. Děkujeme za pochopení.

 

Kuchyň je součástí mateřské školy. Dětem je poskytována plnohodnotná vyvážená strava dle příslušných předpisů. Jídelní lístek je sestaven tak, aby byl pestrý a vyvážený s dostatkem ovoce a zeleniny. Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne.

Děti do jídla nenutíme, ale podporujeme alespoň k ochutnání. Děti jsou vedeny ke zdravému stravování.

Stravné a úplata za předškolní vzdělávání se platí k 25. daného měsíce převodem na účet, jako VS použijte číslo, které bude vašemu dítěti přiděleno na začátku školního roku, v hotovosti platí pouze ti rodiče, kteří nevlastní bankovní účet, a to přímo v mateřské škole vedoucí školní jídelny.Termín vybírání a podklady pro platbu, jsou včas vyvěšeny na nástěnce pro rodiče. 

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole je třeba předem oznámit, není - li nepřítomnost předem známa, jsou rodiče povinni omluvit dítě co nejdříve.

Příjem přihlášek a odhlášek: Obědy se přihlašují a odhlašují každý den do 7,00 hodin.

Nepřítomnost strávníka je možné odhlásit buď osobně, na e-mail aktuality@mscibuz.cz nebo telefonicky na čísle 495 421 421 / v době nepřítomnosti na záznamník/.

Odběr stravy: 1. den neomluvené nepřítomnosti strávníka je možné odebrat stravu do vlastních jídlonosičů v době od 11,30 - 11,45 hodin /zákaz výdeje do skleněných nádob/. Další den neomluvené nepřítomnosti je dítě ze stravování odhlášeno.

 

Jídelníček 20.-24.9.2021

Pondělí

Více

Publikováno 17. 9. 2021 13:09