Drobečková navigace

Úvod > Stravování

Stravování


UPOZORŇUJEME rodiče, že po nemoci nebo jakékoli jiné nepřítomnosti je potřeba děti opět ke stravování přihlásit osobně, telefonicky, ev. na záznamník nebo emailem.

Děkujeme za pochopení

 

 

Kuchyň je součástí mateřské školy. Dětem je poskytována plnohodnotná vyvážená strava dle příslušných předpisů. Jídelní lístek je sestaven tak, aby byl pestrý a vyvážený s dostatkem ovoce a zeleniny. Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne.

Děti do jídla nenutíme, ale podporujeme alespoň k ochutnání. Děti jsou vedeny ke zdravému stravování.

Stravné a úplata za předškolní vzdělávání se platí k 25. daného měsíce převodem na účet, jako VS použijte číslo, které bude vašemu dítěti přiděleno na začátku školního roku, v hotovosti platí pouze ti rodiče, kteří nevlastní bankovní účet, a to přímo v mateřské škole vedoucí školní jídelny.Termín vybírání a podklady pro platbu, jsou včas vyvěšeny na nástěnce pro rodiče. 

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole je třeba předem oznámit, není - li nepřítomnost předem známa, jsou rodiče povinni omluvit dítě co nejdříve.

Příjem přihlášek a odhlášek: Obědy se přihlašují a odhlašují každý den do 7,00 hodin.

Nepřítomnost strávníka je možné odhlásit buď osobně, výhradně na e-mail aktuality@mscibuz.cz nebo telefonicky na čísle 495 421 421 / v době nepřítomnosti na záznamník/.

Odběr stravy: 1. den neomluvené nepřítomnosti strávníka je možné odebrat stravu do vlastních jídlonosičů v době od 11,30 - 11,45 hodin /zákaz výdeje do skleněných nádob/. Další den neomluvené nepřítomnosti je dítě ze stravování odhlášeno.

 

Jídelníček 20.-24.5.2024

Pondělí

Více

Publikováno 19. 5. 2024 12:00