Drobečková navigace

Úvod > O školce > Vzdělávací program

Vzdělávací program

Poznáváme přírodu celý rok

Výchovně vzdělávací program mateřské školy je zpracován na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a má název „Poznáváme přírodu celý rok.“ Tento program je rozpracován na integrované bloky, ty se dělí na jednotlivá témata, v kterých jsou zahrnuty vzdělávací oblasti, které na sebe vzájemně navazují a prolínají se. Dětem nabízíme nejrůznější činnosti zaměřené k postupnému dosažení očekávaných kompetencí. Respektujeme individuální zvláštnosti, schopnosti a dovednosti dětí.

Vzdělávací oblasti

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Obsah vzdělávací nabídky

 • Kdo jsem a kde žiji
 • Barevný podzim
 • Poznávám sám sebe
 • Těšíme se na Vánoce
 • Zimní příroda
 • Společně se bavíme
 • Příroda se probouzí
 • Svět zvířat
 • Když všechno kvete
 • Objevujeme svět