Drobečková navigace

Úvod > O školce > Zaměření

Zaměření

Ekologická výchova

  • poznávání živé a neživé přírody, vytváření pocitu sounáležitosti s ní, vedení k ochraně přírody a péči o životní prostředí

Pracovní listy

  • získávání nových poznatků, ověřování svých znalostí, záměrné soustředění na činnost a udržení pozornosti, chápání základních číselných a matematických pojmů

Grafomotorika

  • zdokonalování vizuomotorické koordinace, posilování záměrné pozornosti, schopnosti nápodoby, správné držení psacího načiní

Pracovní a výtvarné činnosti

  • rozvíjení představivosti a fantazie, zvládání jemné motoriky, seznamování s výtvarnými a pracovními pomůckami, technikami a materiály

 

Odpolední zájmová činnost

Veselá flétna

  • rozvíjení hry na hudební nástroj, získávání základů pro další hudební vývoj

Barvičky

  • objevování různých materiálů a výtvarných technik, získávání nových výtvarných zkušeností

Tvořivá angličtina

  • seznamování s cizím jazykem na základě praktických činností, písniček, říkadel...

Cvičíme jazýček a tělo

  • posilování přirozeného řečového rozvoje komunikativních dovedností a schopností dítěte, přispění ke zlepšení úrovně řeči